Livet runt de 30

Könssjukdomar

<--Tillbaka

Herpes Klamydia Kondylom

HERPES
Herpes är en infektion som orsakas av virus. Det är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen efter kondylom.
Herpes simplex typ 1 är det virus som vanligtvis orsakar munherpes, ca 70 procent av den vuxna befolkningen är bärare.
Herpes simplex typ 2 är det virus som vanligtvis förknippas med könsherpes, ca 30 procent av den vuxna befolkningen är bärare.
En och samma person kan vara bärare av båda virustyperna.

Det krävs direktkontakt för att bli smittad. Samlag och munsex är direktkontakt. Handdukar, toaletter etc. innebär inte direktkontakt och herpes smittar alltså inte på det sättet. De flesta smittas av någon som inte har symtom för stunden, eller av någon som inte alls vet att hon eller han bär på herpesvirus.
Förr trodde man att varje gång virus blir aktivt var det förknippat med ett utbrott. Nu har forskarna konstaterat att virus är aktivt ett antal dagar per år oavsett om man har symtom eller inte. Detta betyder att trots att man inte har symtom kan virus utsöndras och man kan smitta. Detta gäller oavsett om man vanligtvis brukar ha märkbara utbrott eller ej.

80 procent av alla smittade vet inte ens om att de är smittade av könsherpes. Det är för att de har sällan förekommande symtom, diskreta symtom eller inga symtom alls.

Om någon fått könsherpes behöver det inte betyda att hon eller han har varit otrogen. Eftersom många som är smittade är omedvetna om sin infektion kan din partner till och med ha blivit smittad av dig eller någon annan partner för flera år sedan.

Vanliga symptom
Små blåsor som övergår till sår och försvinner inom ca en vecka. Det kan vara smärtsamt, fram för allt första gången. Det kan likna besvären vid en urinvägsinfektion.
Vid en förstagångsinfektion kan man också drabbas av influensaliknande symptom såsom feber, huvudvärk och ont i kroppen. Då är det viktigt att man snabbt vänder sig till en läkare för att kunna lindra och minska omfattningen av infektionen.

Besvären kan sen återkomma även om de flesta inte märker av något ytterligare skov. Återkommer besvären ofta kan man medicinera för att förhindra utbrott.

Skoven av herpes utlöses ofta av stress. Det är inte ovanligt med utbrott i samband med menstruationen.

Diagnos
Ställs av läkare med en vanlig gynundersökning där man tar prover på blåsorna samt ev. tar blodprov också.

Att förebygga smitta
Det viktigaste är att inte ha sex när man har ett herpesutbrott eller känner att ett utbrott är på väg. Att dessutom använda kondom vid alla former av sex minskar risken ytterligare. Det finns också läkemedelsbehandling som minskar risken för att en partner ska smittas.
Att undvika stress, att sova tillräckligt och att försöka att ha en hälsosam livsstil kan ha en positiv effekt på antalet utbrott.

Ställ en fråga till gynekologen
Upp igen
<--Tillbaka

KLAMYDIA
Klamydia är den vanligaste av våra sexuellt överförda sjukdomar. Senaste åren har antalet anmälda fall varit runt 30000 per år. Merparten kvinnor är mellan 15–25 år. De flesta männen är mellan 20–30 år. Under de senaste åren har andelen unga (i åldersgruppen 15 – 20 år) med klamydiainfektion ökat kraftigt.

Symtom
Vanliga symtom vid genital klamydiainfektion är sveda när man kissar och en rätt diskret flytning. Det är mycket vanligt att klamydiainfektionen inte märks av alls!

En komplikation till genital klamydiainfektion hos kvinnor är äggledarinflammation (salpingit) och det är också den som kan leda till att kvinnan i framtiden blir ofruktsam (infertil). Risken för infertilitet ökar med antalet gånger en kvinna har haft en infektion.

Provtagning
Inkubationstiden (=tiden från dess man blivit smittad tills man får symtom) för klamydiainfektion är flera veckor. Provtagning är därför inte meningsfull förrän tidigast en vecka efter ett oskyddat samlag.

Det ser lite olika ut på olika ställen i landet men fortfarande anses provet man tar från livmodertappen med en liten bomullspinne vara det mest säkra provet. På vissa håll har man dock rutinen att enbart ta prov på urinen.
I Sverige försöker vi i alla fall vara väldigt generösa och erbjuda alla lite yngre kvinnor klamydiaprov så fort de kommer i kontakt med barnmorskor, gynekologer eller allmän läkare.

Behandling
Behandlingen består av en antibiotikakur med tetracyklin i 7-10dagar vilket är tillräckligt för att man ska vara säker på att man blir botad. På många håll erbjuds också en uppföljande kontroll efter några veckor.

Smittspårning
Klamydia är en anmälningspliktig sjukdom och anmäls av sjukvården till smittskyddsmyndigheten. Enligt lagen är den som hittar sjukdomen skyldig att försöka leta upp eventuellt ytterligare smittade personer. Är man själv smittad är man också skyldig att bistå med alla uppgifter som kan bidra till att smittspårningen blir effektiv.

Ställ en fråga till gynekologen
Upp igen
<--Tillbaka

KONDYLOM
Kondylom (den spetsiga vårtan) är ett vårtvirus som drabbar hud och slemhinnor i underlivet. Det drabbar fram för allt yngre människor. Det är också den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen hos just ungdomar.
Sannolikt är det flesta infektioner inte uppenbara för den som drabbas. Precis som vårtor på händer och fötter läker sjukdomen ut av sig själv, vanligen inom en tvåårsperiod.
Kondom skyddar mot kondylomvirus.

Symtom
Inkubationstiden (tiden från det man smittas tills sjukdomen bryter ut) för kondylom är en till flera månader, ibland upp till ett år.
Hos de flesta ger kondylom inte upphov till några andra symtom än att man ser själva vårtorna. De ser ut som taggiga klasar av "istappar". Området runt om kan bli skört och ibland får man klåda, små sprickor och någon enstaka gång en liten blödning. Kondylomen kan vara rätt diskreta, enstaka små tappar men ibland är de väldigt utbredda och kan finnas på blygdläppar, runt slidöppningen, vid ändtarmsmynningen men även inne i slidan.
För många innebär kondylom ett psykiskt obehag.

Undersökning
Diagnosen ställs vanligen genom att en barnmorska eller läkare tittar på förändringen. Någon provtagning behöver i regel ej utföras.
I oklara fall tas en provbit av huden som skickas på mikroskopisk undersökning.

Behandling
I första hand ingen behandling alls. Det bästa är att det hela får självläka. Behandling i sig kan ge bestående besvär varför man ofta försöker undvika detta.

Om kondylomen ger uttalade besvär t.ex. vid samlag är en bra metod att låta gynekologen klippa bort så mycket som är möjligt. Bränning med laser eller kyla kan också ev. vara ett alternativ i särskilda fall.

Ett läkemedel som används på män med gott resultat är podofyllotoxin (Wartec). Tyvärr ser ju kvinnans anatomi ut så att det är ganska trixigt även med en spegel att smörja på lösningen/krämen på vårtorna. Kan kvinnan få det att fungera så är de nöjda men de som inte lyckas tycker att det mest svider och är obehagligt.

Kontroller
Det finns ett trettiotal kondylomvirus. Ett par stycken är orsak till cellförändringar som kan dyka upp senare i livet. Det är skälet till att varje kvinna bör gå på det hälsokontroller med cellprovtagning som erbjuds vart tredje år mellan ca 25-60 år.

Ställ en fråga till gynekologen
Upp
<--Tillbaka